Smart Grid - Modular Grid Automation Box (GA-Box)

(Het huidige elektriciteitsnet heeft door de jaren heen meerdere technische ontwikkelingen doorgemaakt. Deze ontwikkelingen werden voornamelijk gedreven door de toenemende energievraag en technische ontwikkelingen op het gebied van decentrale opwekking, De transport- en distributie capaciteit van het huidige elektriciteitsnet wordt steeds meer volledig benut.

Om de continuïteit van de energievoorziening te blijven waarborgen, zal er op basis van deze ontwikkelingen geanticipeerd moeten kunnen worden op deze ontwikkelingen. Hiervoor hebben we een intelligent netwerk nodig die de capaciteit en energiestromen bewaakt – een Smart Grid.

Smart Grid oplossingen zullen in een breed scala van toepassingen ingezet worden zoals: stationsautomatisering, monitoring, analyse , energieopslag en verbetering van beschikbaarheid etc.

Decentrale opwekking zoals zon, wind, biomassa, WKK en andere bronnen kunnen fluctuaties in de energievoorziening veroorzaken. Hoe kan je het net in balans houden ?

Smart Grid Solutions kunnen hierbij een oplossing bieden. Ritter Starkstromtechnik heeft hiervoor de Grid Automation box ontwikkeld. Deze kan in gezet worden voor:

De GA Box is bechikbaar in  XL (400x600x250) en Compact (300x400x250mm) uitvoering en kan klantspecifiek aangepast worden.

Folder Smart Grid

                                             
                                                                      XL uitvoering

De communicatie met bovenliggende systemen kan bij de Grid Automation box via een glasvezelnetwerk, GPRS/UMTS of via Power Line Carrier (PLC) plaatsvinden. Cybersecurity is in het ontwerp van de GA Box meegenomen door de keuze van software (Data encryptie)  en hardware. Informatie verlaat de GA box niet voordat data encryptie heeft plaatsgevonden. 

 Voorbeelden toepassingen Grid Automation Box  
Distribution  Automation Compact stations
 

Toegepaste functionaliteiten:

 • Power Quality.
 • Storingsverklikkers (Short circuit Indication)
 • aansturing openbare verlichting (OV)

Brochure:

Toepassing compact station 3 - 5 velden
Systeemoverzicht:

SCI Short Circuit Indication Storingsverklikkers
 

Inzet van storingverklikkers brengen de volgen voordelen met zich mee:

 • Op het gebied van veiligheid.
 • Directe storingsindicatie.
 • Verkort de omschakelduur naar een andere ring.
 • Kortere uitvalduur,

Brochure:

Engelstalige brochure
Storingsverklikker installatie:

Energymanagement  Balanceren vraag en aanbod Warmtepompen
 

Algemene informatie:

Een voorbeeld van de veelzijdige inzetmogelijkheden van de GA Box is de monitoring van 288 warmtepompen waarbij vraag en aanbod geregeld moet worden om piekbelasting en onbalans te kunnen reduceren. De warmtepompen worden via een automatiseringssysteem bestuurd. In samenwerking met een netbeheerder is de GA box een pilotproject opgestart. De GA Box haalt hier alle benodigde informatie op draagt deze via het bestaande glasvezelnet over aan het automatiseringssysteem.

GA box als onderdeel van een Energymanagmentsysteem :

 • Reductie van piekbelasting.
 • Reductie van onbalans.
 • Efficiëntere benutting van duurzame energie bronnen.
 • Opslag van elektriciteit in de vorm van warmte.
 • Flexibiliteit in de keuze van communicatiemedium ( Fibre Optic / GPRS / UMTS of PLC).

Brochure:Referentie project Stedin Couperus: